Poznaję Boży świat – podręcznik do nauki religii

Poznaję Boży świat autorstwa Elżbiety Kondrak i Krzysztofa Mielnickiego to podręcznik do nauki religii katolickiej przeznaczony dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Kto stworzył świat i człowieka? Dlaczego? Skąd w nim tyle piękna, ale i smutku? Dlaczego Jezus Chrystus jest Zbawicielem i co to oznacza? Jak być dobrym chrześcijaninem? Jak naśladować Jezusa i szczęśliwie żyć? Na te, ważne dla każdego młodego chrześcijanina pytania, odpowie ten podręcznik.

Książka ta, w jasny i przejrzysty sposób dostosowany do młodego czytelnika wyjaśnia najważniejsze elementy wiary katolickiej, jej obrzędy oraz rolę Boga i wiary w życiu każdego człowieka. Ważnym aspektem podręcznika jest uświadomienie, jak ogromnym cudem jest życie samo w sobie – nie tylko nasze – to, że oddychamy, czujemy, jesteśmy, ale życie wszystkiego, co nas otacza: zielonej trawy, kwiatów, drzew, zwierząt. Wśród prezentowanych nurtów pobożnościowych dominuje zatem pełen radości i pokoju franciszkanizm. Podręcznik Poznaję boży świat Elżbiety Kondrak i Krzysztofa Mielnickiego  ma na celu nie tylko edukowanie nt. prawd wiary, ale i pomoc uczniowi w jej żywym przeżywaniu i zbudowaniu osobistej, trwałej, szczęśliwej relacji z Bogiem.

Cechy podręcznika do religii Poznaję Boży świat Barbary Kondrak i Krzysztofa Mielnickiego:

  • bogata, ilustrowana szata graficzna – ilustracje są estetyczne i przyjazne dzieciom
  • zrozumiały, ale poprawny język dostosowany do uczniów klas młodszych
  • liczne fragmenty Pisma Świętego wraz z przystępnymi objaśnieniami – dzięki temu uczeń może obcować z najważniejszą księgą chrześcijaństwa, przyswajać jej treść, poznając różne historie biblijne (zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu), pogłębiać swoje zrozumienie Biblii i budować personalną więź z Bogiem
  • różnorodne ćwiczenia do każdego rozdziału, zarówno do wykonywania w grupie, jak i samemu pomagają utrwalić informacje i zrozumienie poszczególnych zagadnień religijnych
  • życiorysy ważnych postaci i świętych katolicyzmu wraz z fotografiami – dają szerszy kontekst, ukazują wiarę na przestrzeni wieków i wzory do naśladowania